Με λίγα λόγια

Η διατροφή στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας είναι πολύ σημαντική για τη βέλτιστη ανάπτυξη του παιδιού. Σε αυτή την περίοδο γονείς και εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με επαγγελματίες διαιτολόγους καλούνται να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής πρωτίστως με το δικό τους παράδειγμα.

Η υιοθέτηση ισορροπημένων διαιτητικών συνηθειών σε αυτήν την περίοδο είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία του ατόμου στην ενήλικη ζωή. Συνεπώς είναι ευθύνη όλων (γονείς- εκπαιδευτικοί- διαιτολόγοι) να φροντίσουμε για την ισορροπημένη διατροφή των παιδιών. Ομοίως, η εφηβική ηλικία είναι μία περίοδος κομβική στη ζωή ενός ανθρώπου καθώς στη διάρκεια αυτής συντελούνται ποικίλες και ταχύτατες βιολογικές αλλά και συναισθηματικές αλλαγές.

Οι έφηβοι συχνά οδηγούνται σε ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες είτε γιατί παρασύρονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο είτε ως ένδειξη ανεξαρτητοποίησης και αυτονόμησης από τους γονείς είτε λόγω κακής ψυχολογίας. Επίσης, οι έφηβοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διατροφικές διαταραχές.

Συνεπώς, η παιδική και εφηβική ηλικία είναι περίοδοι όπου απαιτείται η εδραίωση βασικών αρχών ισορροπημένης διατροφής με στόχο αυτές να γίνουν βίωμα και στην ενήλικη ζωή και έτσι να προληφθούν προβλήματα υγείας στο μέλλον.

Ο στόχος μας

Στόχος στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι όχι η πιστή εφαρμογή ενός διαιτολογικού προγράμματος με ακρίβεια γραμμαρίου και η έμμονη ενασχόληση με το βάρος του παιδιού-εφήβου αλλά η μύηση του τελευταίου σε βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής και άσκησης.

Σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες θέλουμε να εκπαιδεύσουμε το άτομο στη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής του υγείας προκειμένου να καλλιεργήσουμε το σεβασμό και την αγάπη του σώματος και την αξία της αυτοφροντίδας.

Μέσω διατροφικής συμβουλευτικής, θέσπισης διατροφικών στόχων, ευέλικτων προγραμμάτων διατροφής και τήρησης ημερολογίων καταγραφής τροφίμων και συνηθειών μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί ή τον έφηβο προς αυτήν την κατεύθυνση!

Η διαδικασία

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθούμε.