Αρχικά, με τη λήψη εκτεταμένου ιστορικού (ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτικό ιστορικό, ιστορικό βάρους, διαιτητικό ιστορικό) καθώς και με τη μέτρηση ανθρωπομετρικών δεικτών (μέσω λιπομέτρησης αλλά και με τη χρήση μεζούρας) προσπαθούμε να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το άτομο με το οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε και να κατανοήσουμε το πρόβλημα αλλά και τις προσδοκίες του. Έπειτα, με το σχεδιασμό εξατομικευμένου διαιτολογικού προγράμματος, το οποίο βασίζεται στις ανάγκες και στις συνήθειες του κάθε ατόμου, στο ωράριο της δουλειάς του και στην καθημερινότητα του, προσπαθούμε να το καθοδηγήσουμε στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής.

Τα διαιτολόγια που δίνουμε βασίζονται στις συστάσεις επίσημων φορέων και παγκόσμιων οργανισμών προκειμένου να είναι επαρκή σε θρεπτικά συστατικά και ενέργεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ατόμου ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του. Το πρότυπο διατροφής που ακολουθούμε συνήθως είναι αυτό της Μεσογειακής δίαιτας καθώς αυτό έχει συσχετιστεί σε πολυάριθμες μελέτες με πολλά οφέλη για την υγεία και με μείωση κινδύνου για πολλές χρόνιες παθήσεις (όπως είναι ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά κλπ). Βέβαια, όπου κριθεί απαραίτητο μπορούμε να ακολουθήσουμε και κάποιο διαφορετικό διατροφικό πρότυπο, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου (πχ δίαιτα DASH για τους υπερτασικούς, δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη για άτομα που έχουν προδιαβήτη ή διαβήτη).

Αποφεύγουμε ακραία διαιτητικά σχήματα, όπως δίαιτα Dukan, Atkins, χημικές δίαιτες κλπ, καθώς αυτά ενέχουν κινδύνους για την υγεία, είναι δύσκολα στην εφαρμογή τους και συσχετίζονται με εύκολη επανάκτηση του βάρους που έχει χαθεί. Άλλωστε, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πλέον πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη διατροφή που να υπερτερεί ως προς την απώλεια βάρους σε βάθος χρόνου. Η καλύτερη διατροφή είναι αυτή που μπορεί πιο εύκολα να εφαρμόσει το άτομο στην καθημερινότητα του. Άρα το κλειδί είναι η «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ» και αυτό είναι και το πρωταρχικό μας μέλημα σε οποιαδήποτε νέα συνεργασία.

Με τη χρήση ημερολογίων ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης βοηθάμε το άτομο στο να μάθει να διατηρεί μία μορφή αυτοπαρακολούθησης. Με την τήρηση αυτών των ημερολόγιων, το άτομο μας δίνει  τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει στο διατροφικό του πρόγραμμα κι έτσι να το βελτιώνουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Επίσης, μέσω της αυτοπαρακολούθησης το άτομο συνειδητοποιεί και μόνο του ποιες είναι οι αδυναμίες του, πού τα πηγαίνει καλά και πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, τί του ταιριάζει και τι τον δυσκολεύει κι έτσι τελικά μας καθοδηγεί και εμάς προς το σχεδιασμό όλο και πιο εύκολων στην εφαρμογή άρα και αποτελεσματικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, με τις καρτέλες εβδομαδιαίων στόχων επιχειρούμε να ωθήσουμε το άτομο σε περισσότερο υγιεινές συνήθειες τρόπου ζωής, πέραν των διατροφικών, οι οποίες θα το βοηθήσουν προς την επίτευξη του στόχους μας, δηλαδή την απώλεια, τη συντήρηση ή την  αύξηση βάρους (συνήθειες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, με την πρόσληψη νερού, με την κατανάλωση καφέ, με την άσκηση κλπ).

Μέρος της διατροφικής προσπάθειας είναι και οι επανέλεγχοι. Οι επανέλεγχοι συνήθως γίνονται κάθε 15 ημέρες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου χρειάζονται πιο συχνό επανέλεγχο στην αρχή (πχ κάθε 7 ή 10 μέρες) και περιπτώσεις που μπορεί να χρειάζονται λιγότερο συχνό επανέλεγχο (πχ κάθε 20 ή 30 μέρες). Επομένως, η συχνότητα των επανελέγχων είναι κάτι που συμφωνείται από κοινού κάθε φορά και δεν είναι δεσμευτική. Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, ο 15νθήμερος επανέλεγχος είναι αποτελεσματικός, ενώ όταν ο επανέλεγχος καθυστερεί πέραν των 15 ημερών συνήθως οδηγεί σε μειωμένη συμμόρφωση με το διαιτολόγιο και μικρότερο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και στα περισσότερα άτομα που έρχονται στο γραφείο μας υιοθετούμε την 15νθήμερη παρακολούθηση, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι αναγκαστικό όπως προαναφέρθηκε.

Σε κάθε επανέλεγχο πραγματοποιούμε ξανά λιπομέτρηση και μέτρηση περιφερειών με μεζούρα και αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Επίσης, συζητάμε διεξοδικά τα ημερολόγια καταγραφής της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης ή/και τις καρτέλες εβδομαδιαίων στόχων που έχει φέρει το άτομο προκειμένου να αξιολογήσουμε την πορεία του ατόμου όλο το διάστημα που έχουμε να το δούμε από την πρώτη συνεδρία. Συγκεκριμένα, προσπαθούμε σε συνεργασία με το άτομο να εντοπίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τί του άρεσε και τί δεν του άρεσε από το πρόγραμμα, πού τα πήγε καλά αλλά και ποια εμπόδια συνάντησε και να θέσουμε τους καινούριους μας στόχους. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε κάθε εμπόδιο και να προτείνουμε τρόπους επίλυσης της αντίστασης του ατόμου σε κάθε αλλαγή. Τέλος, διαμορφώνουμε μαζί το καινούριο διατροφικό πλάνο με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης του ατόμου σε αυτό.